TOVAR V AKCII

naša cena 103,00 EUR
35,00 EUR
naša cena 33,44 EUR

NOVINKY

arr3ZĽAVYDoprava ZDARMA pri nákupe nad 150 €    ...

NAJPREDÁVANEJŠÍ

35,00 EUR
naša cena 33,44 EUR
naša cena 39,00 EUR

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

1. OBCHODNÉ PODMIENKY


Obchodné podmienky sú určené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu Cobra Light s r.o. a stanovujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Cobra Light s r.o.,  ktorá prevádzkuje elektronický obchod cobralight.sk (ďalej len „predávajúci“). Obchodné podmienky sú platné od 01.11.2016. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

1.1 Predávajúci

Cobra Light, s.r.o. Budatínska č. 10, 85105 Bratislava, IČO:  35 919 655, IčDPH:SK 2021959335

Prevádzka - Cintorínska 35, Báhoň, PSČ 900 84

1.2 Kupujúci - spotrebiteľ alebo podnikateľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. 

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

  • podnikateľ zapísaný v obchodnom registri
  • podnikateľ, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia - zapísaný v živnostenskom registri
  • podnikateľ, ktorý podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov - slobodné povolania, autorizovaní architekti, advokáti.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

1. 2 Objednávka

Kupujúci si objednáva výrobky uvedené v elektronickom obchode prostredníctvom košíka, prípadne emailom.

Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží  Potvrdenie o prijatí objednávky emailom.

Od tejto chvíle pre obidve strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, v súčinnosti obchodného a občianskeho zákonníka.

 

1.3. Potvrdenie objednávky

Predávajúci odošle zákazníkovi informatívny email, obsahujúci predpokladaný termín dodania s cenou a vyčíslením ceny dopravy.

V deň expedície tovaru zákazník obdrží ďalší informatívny email o expedícií tovaru z nášho skladu.

Zásielka je doručená do 24 hodín (pracovné dni) od momentu preberania balíka zásielkovou službou.

 

OBJEDNÁVKY, KTORÉ PREKROČIA HODNOTU *** 100 EUR *** SÚ OVEROVANÉ TELEFONICKY.

 

1.4 Storno objednávky kupujúcim

Objednávku môžete stornovať do momentu Potvrdenia objednávky predávajúcim.

Po tomto termíne sa objednávka môže stornovať iba v prípade, že predávajúci nesplnil deklarované podmienky dodania.

 

1.5. Storno objednávky predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho zabezpečiť.

Objednávka, u ktorej bolo potrebné telefonické overenie, (viď 1.3) a z dôvodu, že zadané telefónne číslo je nedostupné, zákazník opakovane neodpovedá na zadaný email a podobne.

Ďalej predávajúci môže objednávku zrušiť ak sa tovar prestal vyrábať alebo sa zmenila cena tovaru, s ktorou zákazník nesúhlasí. Ak by táto situácia nastala, predávajúci musí vopred kontaktovať zákazníka a informovať ho o zmenách, prípadne o zrušení objednávky.

 

1.6. Fakturácia

Všetky ceny uvádzame vrátane 20% DPH.

Každá zásielka má priloženú faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň záručný list pre prípad reklamácie.

 

2. DODACIE PODMIENKY

Kupujúci vlastným rozhodnutím si vyberie spôsob doručenia. Dodávky sa realizujú zásielkovou službou (kuriérom) z nášho skladu.

Počet dní dodania spoločnosť Cobra Light s.r.o. upresní formou emailu, podľa dostupnosti tovaru na sklade. Ak je tovar na sklade, je ihneď (počas pracovných dní) vyexpedovaný. Ak tovar nie je naskladnený, expedícia je 10 dní, alebo podľa dostupnosti dodávateľa. Tiež je zaslaný informačný email na schválenie.

 

3. PREPRAVNÉ NÁKLADY

Prepravné náklady závisia od výšky objednávky a od rozmeru zásielky. Objednávky od 150 EURO s DPH sú expedované prostredníctvom prepravnej spoločnosti zadarmo.

 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

Platba za tovar je možné uhradiť v mene EURO týmito spôsobmi:

- predfaktúrou – prevodom na účet – bez poplatku

- dobierkou - platba priamo kuriérovi

 Tovar nad 100 Euro treba hradiť predfaktúrou, prípadne po dohode s predávajúcim na dobierku. Pri predfaktúre bude tovar expedovaný až po nabehnutí sumy na účet predávajúceho. 

5. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A ODSTÚPENIE

5. 1 Na zakúpený tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota pre LED svetelné zdroje je 6 mesiacov.

Záručná doba začína platiť dňom prevzatia tovaru. Kupujúci má nárok neprebrať tovar v prípade, ak je neúplný alebo viditeľne poškodený prepravou. V tomto prípade má kupujúci nárok na výmenu tovaru.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na našu adresu: Cobra Light s r. o., Cintorínska 35, Báhoň, PSČ 900 84. Tovar musí mať priložený doklad o kúpe (kópia) a s popisom chyby, prípadne ako sa chyba prejavuje. Tovar treba vrátiť so všetkými súčiastkami a komponentmi, s ktorými bol dodaný.

5.2. Predávajúci je povinný reklamáciu zaregistrovať a vybaviť do 30 dní od jej uplatnenia. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o uplatnení reklamácie bezodkladne, najneskôr však s vyjadrením o výsledku reklamačného konania. Reklamácie sa nevzťahujú na chyby zavinené spotrebiteľom a v dôsledku používania v rozpore s návodom a použitie a ani škody spôsobené vyššou mocou.

5.3  Spotrebiteľ má v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Je potrebné, aby spotrebiteľ písomné odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote doručil osobne na prevádzku spoločnosti alebo toto odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty podal na poštovú prepravu. V odstúpení je potrebné uviesť identifikačné údaje spotrebiteľa, identifikačné údaje predávajúceho, číslo faktúry a tovar, ktorý nám vraciate. Kupujúci alebo predávajúci si týmto vrátia všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné plnenie do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odporúčame Vám, aby ste nám tovar posielali doporučene. Tovar prosím nezasielajte na dobierku, takýto tovar neprevezmeme.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIEZákazník súhlasí s používaním elektronickej komunikácie a vyššie uvedenými obchodnými podmienkami

MTQwOTc